Categorieën

Maatwerk aanvragen

Gebodsborden / Stickers

Gebodsborden/ stickers bestellen

Gebodsborden zijn die borden die u herkent aan de blauwe kleur en een witte tekst of omlijning. Gebodsborden dragen vergeleken met verbodsborden juist iets op te doen.

OnlineSafetyshop.com is de partner op het gebied van borden en stickers voor het MKB en het grootbedrijf. Sinds 1999 produceren we gebodsborden en andere veiligheidspictogrammen in de fabriek in Velserbroek.

Wat zijn de voordelen van gebodsborden van Onlinesafetyshop.com?

     ✅  Volgens NEN en ISO (Europese standaarden)

     ✅  Meer dan 500 pictogrammen

     ✅  Meer bestellen is meer korting

Alle pictogrammen van OnlineSafetyshop.com zijn ISO-3864 uitgevoerd. Dit betekent dat het juiste pictogram, kleuren, vormen en grootte wordt toegepast die in de Europese norm voor veiligheidspictogrammen zijn vastgelegd.

Veiligheid staat voorop, en onze gebodsborden/stickers spelen een cruciale rol in het handhaven van een veilige werkplek. Verken tevens onze collectie van nalichtende borden en verbodsborden/stickers om ervoor te zorgen dat uw veiligheidsrichtlijnen nauwgezet worden nageleefd.

Combinatieborden

Een gebod kan prima gecombineerd worden met een waarschuwing of verbod. Hiervoor zijn de combinatieborden ideaal. Om een wildgroei aan pictogrammen te voorkomen (wat bovendien de veiligheid niet ten goede komt) zijn er de combinatieborden of stickers. Heeft u een bepaalde combinatie nodig die u er niet tussen ziet staan? Dan kunnen we u uiteraard ook voorzien. Neem hiervoor contact met ons op.

Klantenservice

We staan van maandag tot en met vrijdag klaar voor al u vragen opmerkingen of speciale aanvragen. Neem contact met ons op als u bijvoorbeeld een pictogram zoekt dat we niet in het assortiment hebben.

Doordat we de productie in eigen hand hebben is een speciale aanvraag zo door ons omgezet in het ideale product voor u. OnlineSafetyshop.com is de specialist op het gebied van grafische productie en kan dus naast veiligheidsborden ook andere borden zoals naamborden of bedrijfsborden produceren.

We staan voor je klaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur. Klik hier!

Wat zijn gebodsborden?

Gebodsborden zijn borden die worden gebruikt om mensen te informeren over bepaalde regels of voorschriften, of om ze te verzoeken om bepaalde activiteiten te doen. Gebodsborden zijn vaak te herkennen aan hun blauwe kleur en de afbeelding van een hand met een wijzende vinger, die aangeeft dat er iets verplicht is.

In sommige gevallen zijn gebodsborden verplicht door de wet. Dit geldt bijvoorbeeld voor borden die informatie geven over verkeersregels, zoals borden die aangeven dat er een maximumsnelheid geldt of dat er een verplichte rijrichting is. In andere gevallen zijn gebodsborden aanbevolen door overheden of organisaties, zoals borden die verzoeken om afval te scheiden of borden die verzoeken om honden aan te lijnen.

In het algemeen zijn gebodsborden belangrijk voor het informeren over bepaalde regels of voorschriften, of om mensen te verzoeken om bepaalde activiteiten te doen.

Verklein het risico op ongevallen op de werkvloer door gebodsborden op te hangen.

Dit kan zowel in omgevingen met een verhoogd veiligheidsrisico zijn, zoals in de bouw of industriële omgevingen, als in omgevingen met een lager risico. Welke borden het meest geschikt zijn, hangt af van de specifieke omgeving en de risico's die daar gelden. In sommige gevallen is het verplicht om bepaalde borden op te hangen, bijvoorbeeld om te waarschuwen voor gevaren of om medewerkers te wijzen op verplichte veiligheidsmaatregelen.

Het is belangrijk om te zorgen dat de borden duidelijk leesbaar zijn en op de juiste plekken worden opgehangen, zodat ze efficiënt bijdragen aan het verminderen van het risico op ongevallen.

Zijn gebodsborden een verplichting?

Gebodsborden zijn een belangrijk middel om werknemers en bezoekers te informeren over de verplichte veiligheidsmaatregelen die gelden op de werkvloer. Volgens de Nederlandse Arbowetgeving is het de verantwoordelijkheid van elke werkgever om een veilige werkomgeving te creëren voor zijn werknemers en bezoekers. Dit kan om een grote diversiteit aan maatregelen vragen, afhankelijk van de specifieke bedrijfstak en de risico's die gelden op de werkvloer.

Zo kan het bijvoorbeeld verplicht zijn om bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, zoals een helm op een bouwplaats of gehoor- en oogbescherming in een timmerfabriek. Door gebodsborden op te hangen met daarop het verplicht gestelde beschermingsmiddel of de verplichte veiligheidsmaatregel, kun je ervoor zorgen dat werknemers en bezoekers op de hoogte zijn van de verplichtingen die gelden op de werkvloer. Zo kun je helpen om het risico op ongevallen te verkleinen.

Arbo & PBM

Een belangrijke verplichting om aan de Arbowetgeving te voldoen is het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan het personeel. In bepaalde omgevingen of situaties kan het ook verplicht zijn om deze beschermingsmiddelen te gebruiken. Gebodsborden PBM kunnen worden gebruikt om de verplichting tot het gebruik van bepaalde beschermingsmiddelen duidelijk aan te geven. Zo zou je bijvoorbeeld op een bouwwerf een gebodsbord met een afbeelding van een helm kunnen ophangen om aan te geven dat het verplicht is om een helm te dragen. Of bij de entree van een magazijn kun je een gebodsbord met een afbeelding van veiligheidsschoenen ophangen om aan te geven dat het verplicht is om deze schoenen te dragen. Alle gebodsborden zijn volgens de ISO 7010 norm gemaakt, wat betekent dat ze een blauwe achtergrond hebben met een wit symbool, zoals een helm of schoen. Dit maakt ze duidelijk en gemakkelijk te begrijpen voor iedereen.

Gebodsborden kunnen niet alleen worden gebruikt om aan te geven welke persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht zijn om te dragen, maar ook om bepaalde verplichte handelingen aan te geven. Dit kan bijvoorbeeld zijn het aangeven dat afstand moet worden gehouden, dat gebruik gemaakt moet worden van de vuilnisbak of een veiligheidsbril bij een boormachine gebruikt moet worden. Door middel van deze gebodsborden kun je ervoor zorgen dat werknemers en bezoekers op de hoogte zijn van de verplichte handelingen die gelden op de werkvloer, wat bijdraagt aan een veiligere omgeving. Alle gebodsborden voldoen aan de ISO 7010 norm, wat betekent dat ze gemakkelijk te begrijpen zijn voor iedereen, ongeacht de nationaliteit of taal die ze spreken.

ISO 7010

De ISO 7010 norm is opgesteld om ervoor te zorgen dat gebodsborden op een internationale manier worden geïnterpreteerd, zodat iedereen, ongeacht de nationaliteit en de taal die ze spreken, de borden kan begrijpen. Dit is belangrijk, omdat het gebruik van tekst om geboden op te leggen niet begrijpelijk is voor iedereen. De ISO normen zijn een reeks regelgevingen op het gebied van veiligheid, en ISO 7010 is specifiek gericht op de standaardisering van veiligheidssymbolen en kleuren. Alle gebodsborden die in Nederland worden gebruikt, zijn dezelfde als in de rest van de Europese Unie, zodat ze gemakkelijk te begrijpen zijn voor iedereen. Door te voldoen aan de ISO 7010 norm kun je ervoor zorgen dat gebodsborden duidelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen, wat bijdraagt aan een veiligere werkomgeving.